گزارش تخصصی

گزارش تخصصی

گزارش تخصصی ابتدایی – دانلود گزارش تخصصی معلمان و دبیران ابتدایی – معلمان راهنمایی – معلمان دبیرستان 

برای اینکه بتوانید گزارش خوبی بنویسید باید ابتدا اشراف کافی داشته باشید که گزارش تخصصی چیست , چگونه نگارش میشود و برای دستیابی به چه اهدافی در ساختار آموزشی گنجانده شده است.
سوال اصلی چیست ( قرار است چه مساله ای را بررسی کنید ؟)
برای پاسخ به این سوال چه اطلاعاتی نیاز دارید وچگونه آنها را بدست خواهید آورد ؟
شاخص های مقایسه ای را چگونه تهیه می کنید
آیا تحلیل و راهکار روشنی دارید ؟

تدوین گزارش تخصصی معلمان

آموزگاران , دبیران و معلمان بخصوص آن دسته که تجربه زیادی در سیستم آموزشی کشور ندارند غالبا با روند تدوین گزارش معلمان آشنایی کافی را ندارند و اساسا فلسفه پیدایش سایتهایی مثل ما که این فایل های نمونه را در اختیار فرهنگیان عزیز قرار میدهند هم همین است تا با نحوه نگارش و تدوین گزارش  معلمان , فرم های تدوین آن , مراحل و استانداردهای کلی آشنا شوید و بتوانید از آنها در جهت نگارش و تدوین گزارش خودتان استفاده کنید.

گزارش تخصصی معلمان

مقدمه ای کوتاه در حد یک بند برای ورود به بحث بنویسید .
سوال اصلی و سوالهای فرعی زیر مجموعه آن را مطرح نمایید .
شواهد واطلاعات مورد نیاز برای پاسخ به سوالات مندرج در بند 2 را ذکر نمایید .
در نگارش گزارش شرایط موجود خود را با شاخص ها مقایسه کنید .
تجزیه وتحلیل خود از مقایسه انجام شده در بند 4 را بنویسید (حداکثر یک صفحه ).
نتیجه گیری را در یک بند بنویسید
راهکارهای خودرابه وضوح ودر حد مقدورات وامکانات (قانون ،مالی و…)خودتان بنویسید .

نمایش 1–12 از 19 نتیجه